PREGLED KVALITETE

Po vsaki delovni operaciji se izvaja 100% kontrola kakovosti opravljene storitve. Pregled kakovosti je osnovan na kriterijih, ki jih določa stranka.
Ob zaključku delovnega procesa se izvede 100% kontrola vsakega vozila.

avtoservis koper service auto